преглед

на търг

3000-2759

Търг 3000-2759 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18328

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 101, Средна: 86, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 517, ОЗМ: 0

Общо: 704м³

Начална цена: 18713.00 лв.

Стъпка: 561 лв.

Гаранция: 936 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване