преглед

на търг

3000-2757

Търг 3000-2757 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18326

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 113, Средна: 96, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 301, ОЗМ: 0

Общо: 510м³

Начална цена: 15248.00 лв.

Стъпка: 457 лв.

Гаранция: 762 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване