преглед

на търг

3000-2756

Търг 3000-2756 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18325

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1042, ОЗМ: 0

Общо: 1042м³

Начална цена: 32926.00 лв.

Стъпка: 988 лв.

Гаранция: 1646 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване