преглед

на търг

3000-2753

Търг 3000-2753 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18202-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 1091, Средна: 231, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1322м³

Начална цена: 116300.00 лв.

Стъпка: 3489 лв.

Гаранция: 5815 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване