преглед

на търг

3000-2752

Търг 3000-2752 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18201-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 722, Средна: 53, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 775м³

Начална цена: 73500.00 лв.

Стъпка: 2205 лв.

Гаранция: 3675 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване