преглед

на търг

3000-2751

Търг 3000-2751 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18204-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1488, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 199

Общо: 1687м³

Начална цена: 186950.00 лв.

Стъпка: 5608 лв.

Гаранция: 9348 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване