преглед

на търг

3000-2749

Търг 3000-2749 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18205

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 631, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 2201, ОЗМ: 0

Общо: 2922м³

Начална цена: 112394.00 лв.

Стъпка: 3372 лв.

Гаранция: 5620 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване