преглед

на търг

3000-2747

Търг 3000-2747 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18110-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 800, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 275

Общо: 1075м³

Начална цена: 117075.00 лв.

Стъпка: 3500 лв.

Гаранция: 5854 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване