преглед

на търг

3000-2745

Търг 3000-2745 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18109-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, дгл

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 84, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 22

Общо: 243м³

Начална цена: 19121.00 лв.

Стъпка: 570 лв.

Гаранция: 956 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване