преглед

на търг

3000-2744

Търг 3000-2744 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18114

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 339, Средна: 0, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 189, ОЗМ: 108

Общо: 642м³

Начална цена: 42398.00 лв.

Стъпка: 1300 лв.

Гаранция: 2120 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване