преглед

на търг

3000-2743

Търг 3000-2743 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18113

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 88, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 93, ОЗМ: 10

Общо: 275м³

Начална цена: 11569.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 578 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване