преглед

на търг

3000-2742

Търг 3000-2742 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18106

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 210, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 283, ОЗМ: 0

Общо: 526м³

Начална цена: 11912.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 596 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване