преглед

на търг

3000-2738

Търг 3000-2738 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1810

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 600, ОЗМ: 0

Общо: 600м³

Начална цена: 42626.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2131 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване