преглед

на търг

3000-2734

Търг 3000-2734 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1808

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, мжд, ак, кгбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 195, ОЗМ: 0

Общо: 195м³

Начална цена: 13960.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 698 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване