преглед

на търг

3000-2733

Търг 3000-2733 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1806

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, здб, бл, врб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 66, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 570, ОЗМ: 0

Общо: 661м³

Начална цена: 46365.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2318 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване