преглед

на търг

3000-2732

Търг 3000-2732 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1805

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 65, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 178, ОЗМ: 0

Общо: 285м³

Начална цена: 21855.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 1093 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване