преглед

на търг

3000-2731

Търг 3000-2731 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1803

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 453, Средна: 219, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 605, ОЗМ: 0

Общо: 1281м³

Начална цена: 87324.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 4366 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване