преглед

на търг

3000-2721

Търг 3000-2721 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18608с

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 106, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 676, ОЗМ: 0

Общо: 905м³

Начална цена: 23274.00 лв.

Стъпка: 698 лв.

Гаранция: 1164 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване