преглед

на търг

3000-2720

Търг 3000-2720 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18607с

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 83, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 466, ОЗМ: 0

Общо: 648м³

Начална цена: 17078.00 лв.

Стъпка: 512 лв.

Гаранция: 854 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване