преглед

на търг

3000-2719

Търг 3000-2719 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18811-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1670, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 250

Общо: 1920м³

Начална цена: 189109.00 лв.

Стъпка: 2800 лв.

Гаранция: 9455 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване