преглед

на търг

3000-2718

Търг 3000-2718 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18810-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 984, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 994м³

Начална цена: 96450.00 лв.

Стъпка: 1900 лв.

Гаранция: 4823 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване