Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3000-2718

Търг 3000-2718 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18810-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 984, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 994м³

Начална цена: 96450.00 лв.

Стъпка: 1900 лв.

Гаранция: 4823 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване