преглед

на търг

3000-2708

Търг 3000-2708 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 181101

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 3016, Средна: 763, Дребна: 84

Дърва (м³): За огрев: 75, ОЗМ: 5

Общо: 3943м³

Начална цена: 207637.00 лв.

Стъпка: 6200 лв.

Гаранция: 10382 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване