преглед

на търг

3000-2707

Търг 3000-2707 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18404

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 832, Средна: 200, Дребна: 308

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 8

Общо: 1352м³

Начална цена: 62398.00 лв.

Стъпка: 1872 лв.

Гаранция: 3120 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване