преглед

на търг

3000-2706

Търг 3000-2706 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 2131, Средна: 351, Дребна: 167

Дърва (м³): За огрев: 106, ОЗМ: 0

Общо: 2755м³

Начална цена: 169297.00 лв.

Стъпка: 5079 лв.

Гаранция: 8465 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване