преглед

на търг

3000-2705

Търг 3000-2705 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1809

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 13, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 280, ОЗМ: 0

Общо: 301м³

Начална цена: 16254.00 лв.

Стъпка: 487 лв.

Гаранция: 813 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване