преглед

на търг

3000-2704

Търг 3000-2704 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1808

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 8, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 587, ОЗМ: 0

Общо: 612м³

Начална цена: 33829.00 лв.

Стъпка: 1014 лв.

Гаранция: 1691 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване