преглед

на търг

3000-2703

Търг 3000-2703 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 4, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 272, ОЗМ: 0

Общо: 282м³

Начална цена: 14946.00 лв.

Стъпка: 448 лв.

Гаранция: 747 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване