преглед

на търг

3000-2702

Търг 3000-2702 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1806

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 354, ОЗМ: 0

Общо: 369м³

Начална цена: 19926.00 лв.

Стъпка: 597 лв.

Гаранция: 996 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване