преглед

на търг

3000-2701

Търг 3000-2701 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1805

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 43, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 379, ОЗМ: 0

Общо: 454м³

Начална цена: 25170.00 лв.

Стъпка: 755 лв.

Гаранция: 1259 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване