преглед

на търг

3000-2700

Търг 3000-2700 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1804

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 225, ОЗМ: 0

Общо: 225м³

Начална цена: 11925.00 лв.

Стъпка: 357 лв.

Гаранция: 596 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване