преглед

на търг

3300-2471

Търг 3300-2471 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 171106

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 928, Средна: 304, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 27, ОЗМ: 1

Общо: 1290м³

Начална цена: 70580.00 лв.

Стъпка: 2117 лв.

Гаранция: 3529 лв.

Първа дата: 22.06.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване