преглед

на търг

3300-2470

Търг 3300-2470 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 171105

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 2548, Средна: 560, Дребна: 64

Дърва (м³): За огрев: 67, ОЗМ: 2

Общо: 3241м³

Начална цена: 175035.00 лв.

Стъпка: 5251 лв.

Гаранция: 8752 лв.

Първа дата: 22.06.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване