преглед

на търг

3500-2329

Търг 3500-2329 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 17135

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесина (м³): Едра: 1502, Средна: 0, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 99, ОЗМ: 493

Общо: 2154м³

Начална цена: 149403.00 лв.

Стъпка: 4480 лв.

Гаранция: 7470 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване