преглед

на търг

3300-2285

Търг 3300-2285 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 171104

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 6024, Средна: 1163, Дребна: 198

Дърва (м³): За огрев: 166, ОЗМ: 4

Общо: 7555м³

Начална цена: 378591.00 лв.

Стъпка: 11350 лв.

Гаранция: 18930 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване