преглед

на търг

3600-2281

Търг 3600-2281 - ДГС ЛОМ

Обект No. 17302.1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 210, Средна: 90, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 311м³

Начална цена: 23812.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1191 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване