преглед

на търг

2240-2278

Търг 2240-2278 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1713п

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 241, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 278м³

Начална цена: 27350.00 лв.

Стъпка: 547 лв.

Гаранция: 1368 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване