Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2240-2277

Търг 2240-2277 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1712п

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 66м³

Начална цена: 5750.00 лв.

Стъпка: 115 лв.

Гаранция: 288 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване