преглед

на търг

2240-2277

Търг 2240-2277 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1712п

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 66м³

Начална цена: 5750.00 лв.

Стъпка: 115 лв.

Гаранция: 288 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване