преглед

на търг

2260-4674

Търг 2260-4674 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 22101

Дата на публикуване: 03.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, дгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 36, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 543, ОЗМ: 471

Общо: 1105м³

Начална цена: 51618.00 лв.

Стъпка: 516 лв.

Гаранция: 2580 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2021

Документация за провеждане на търг

03.12.2021

Проекто-договор

03.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022