преглед

на търг

2240-4660

Търг 2240-4660 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2208-1

Дата на публикуване: 02.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1566, Средна: 414, Дребна: 132

Дърва (м³): За огрев: 110, ОЗМ: 6

Общо: 2228м³

Начална цена: 212370.00 лв.

Стъпка: 2124 лв.

Гаранция: 10619 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2021

Документация за провеждане на търг

02.12.2021

Проекто-договор

02.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022