преглед

на търг

2240-4658

Търг 2240-4658 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2203ст

Дата на публикуване: 02.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 244, Средна: 179, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 579, ОЗМ: 0

Общо: 1005м³

Начална цена: 49374.00 лв.

Стъпка: 493 лв.

Гаранция: 2469 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2021

Документация за провеждане на търг

02.12.2021

Проекто-договор

02.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022