преглед

на търг

2240-4657

Търг 2240-4657 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2202ст

Дата на публикуване: 02.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 58, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 420, ОЗМ: 0

Общо: 496м³

Начална цена: 17976.00 лв.

Стъпка: 179 лв.

Гаранция: 899 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2021

Документация за провеждане на търг

02.12.2021

Проекто-договор

02.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022