преглед

на търг

3100-4646

Търг 3100-4646 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 221003 м-ци

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 19, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1067, ОЗМ: 0

Общо: 1102м³

Начална цена: 76174.00 лв.

Стъпка: 762 лв.

Гаранция: 3809 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

22.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

17.01.2022