преглед

на търг

3950-4645

Търг 3950-4645 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 22801

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1138, Средна: 3, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 583, ОЗМ: 245

Общо: 1972м³

Начална цена: 180280.00 лв.

Стъпка: 1802 лв.

Гаранция: 9014 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022