преглед

на търг

5940-4644

Търг 5940-4644 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1516, Средна: 1467, Дребна: 294

Дърва (м³): За огрев: 255, ОЗМ: 0

Общо: 3532м³

Начална цена: 206770.00 лв.

Стъпка: 2068 лв.

Гаранция: 10339 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

22.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021