преглед

на търг

5641-4643

Търг 5641-4643 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2211

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 134, Средна: 291, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 339, ОЗМ: 5

Общо: 823м³

Начална цена: 37694.00 лв.

Стъпка: 377 лв.

Гаранция: 1885 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

22.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

17.01.2022