преглед

на търг

5641-4641

Търг 5641-4641 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, цр, гбр, цр

Дървесина (м³): Едра: 128, Средна: 92, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 265, ОЗМ: 10

Общо: 515м³

Начална цена: 27000.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 1350 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

22.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

17.01.2022