преглед

на търг

5641-4640

Търг 5641-4640 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2203

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 1, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 107

Общо: 202м³

Начална цена: 11814.00 лв.

Стъпка: 118 лв.

Гаранция: 591 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

22.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021