преглед

на търг

5641-4639

Търг 5641-4639 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2202

Дата на публикуване: 29.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 5, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 43, ОЗМ: 145

Общо: 355м³

Начална цена: 23490.00 лв.

Стъпка: 235 лв.

Гаранция: 1175 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2021

Документация за провеждане на търг

29.11.2021

Проекто-договор

29.11.2021

Протокол от проведен търг

22.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021