преглед

на търг

5520-4620

Търг 5520-4620 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2209 м-ци

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 562, ОЗМ: 0

Общо: 562м³

Начална цена: 28504.00 лв.

Стъпка: 285 лв.

Гаранция: 1425 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021