преглед

на търг

3500-4600

Търг 3500-4600 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 22110-1

Дата на публикуване: 22.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 513, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 70

Общо: 583м³

Начална цена: 76070.00 лв.

Стъпка: 761 лв.

Гаранция: 3803 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2021

Документация за провеждане на търг

22.11.2021

Проекто-договор

22.11.2021